Hyväntekeväisyys

Kuukausilahjoitukset

http://www.amnesty.fi/

Vuosilahjoitukset

http://wwf.fi/

Järjestö jolle teen vapaaehtoistyötä päivittäin

http://www.suomenkipu.com/