TietosuojaTIETOSUOJASELOSTEAutomaattinen
tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä
rekisteröintiä. Tilauksen tekeminen edellyttää henkilötietojen luovuttamista.Verkkopalvelun käytön yhteydessä voidaan kerätä kootusti tilastollista
tietoa verkkopalvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista,
palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muista
vastaavista seikoista.Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön
varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä
mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä
laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei luovuteta
ulkopuolisille tahoille.Rekisterin ylläpitäjänä toimii Simpsakka Tmi.SIMPSAKKAKORUN
ASIAKASREKISTERIRekisterinpitäjä

Simpsakka Tmi

Y-tunnus: 2418729-5Yhteystiedot

Taitoniekantie 6 A 9, 40740 Jyväskylä

puhelin 050 401 9610

sähköposti simpsakkakoru@gmail.com

www.simpsakkakoru.fiYhteydenotot
rekisteriä koskevissa asioissa

Soile Koponen

puhelin 050 401 9610

sähköposti simpsakkakoru@gmail.comRekisterin
nimi

Simpsakkakorun asiakasrekisteriHenkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilö on rekisteröitynyt Simpsakkakorun asiakkaaksi tai ostanut
Simpsakkakorun verkkokaupasta tuotteita. Rekisterin käyttötarkoitus on
Simpsakkakorun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten
arkistointi ja käsittely.Tilauksen tehneistä käyttäjistä kerätään tilausten toimittamiseen sekä
maksupalveluiden toteuttamiseksi tarvittavia henkilötietoja. Simpsakka Tmi on
tehnyt tietosuojalain mukaiset sopimukset kuljetus- ja maksupalvelutuottajien
kanssa. Tilausten toimittamiseksi asiakkaalle asiakkaan nimi, osoite ja
puhelinnumero tai sähköpostiosoite luovutetaan kuljetuksesta vastaavalle
taholle. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan.Tietoja voidaan käyttää Simpsakkakorun toiminnan kehittämiseen liittyen ja
tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain
sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää
Simpsakkakorun omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta
henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.Rekisterin
sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:·
Asiakkaan etu- ja sukunimi·
Sähköpostiosoite·
Postiosoite·
Puhelinnumero·
Tiedot käsitellyistä tilauksistaRekisterin
säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun
rekisteröityessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa
käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse
antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa tuotetta. Muita
säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.Säännönmukaiset
tietojen luovutukset, henkilötietojen vastaanottajat/vastaanottajaryhmät

Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt
sekä näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia
rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Simpsakka Tmi ei luovuta
tietoja säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai
kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman
asiakkaan suostumusta.Rekisterin
suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää
Simpsakkakorun sisäisen käyttäjätunnuksen käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee
Simpsakka Tmi:n käytössä olevalla tietokoneella, joka on suojattu
tietoturvaohjeiden mukaisesti.Oikeus
saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Simpsakkakorun
asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää
kirjallisena rekisterinpitäjälle.Tietojen
oikaiseminen ja poistaminen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen·
Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan kirjautuneena verkkokauppaan.
Asiakas itse vastaa tietojensa oikeellisuudesta, ja Simpsakka Tmi voi oikaista,
poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia,
virheellisiä tai vanhentuneita. Simpsakka Tmi ei tarkista ulkopuolisista
lähteistä tietojen oikeellisuutta.·
Asiakkaan pyynnöstä tiedot voidaan poistaa rekisteristä. Pyyntö pitää esittää
ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään jollain yllä mainituista tavoista.·
Asiakkaalla on lisäksi oikeus vaatia, että Simpsakkakoru rajoittaa
käsittelyä, jos hän kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden, käsittely on
lainvastaista, henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin
ja muissa tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa kuvatuissa tilanteissa.Rekisteröidyn
vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevien
tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja –mainontaan (sekä markkinointi- ja
mielipidetutkimusta varten) ilmoittamalla siitä sähköisesti Simpsakkakorun rekisterin
ylläpitäjälle.Oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisterinpitäjän henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä toiminta ei
mielestäsi ole soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli
rekisterinpitäjä ei mielestäsi ole riittävällä tavalla varmistanut oikeuksiesi
toteutumista, voit tehdä kantelun tietosuoja-asioista vastaavalle
valvontaviranomaiselle.Henkilötietojen
säilyttämisaika

Tietoja säilytetään kirjanpitolain määräämä aika, minkä jälkeen tiedot
poistetaan rekisteristä.